Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta technicznego w Katedrze Infrastruktury i Gospodarki Wodnej - do 15.10.2021.

Wersja archiwalna z dnia 15-09-2021 14:57:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs:

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 1. Stanowisko oraz warunki zatrudnienia:
  1) nazwa stanowiska – samodzielny referent techniczny,
  2) wymiar etatu – pełny etat,
  3) warunki zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony,
  4) miejsce pracy – Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej.
 1. Przewidywany termin zatrudnienia:

  1 listopada 2021 r.

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

  Pracownik inżynieryjno-techniczny będzie obsługiwał laboratorium: Energetyki Wiatrowej i Wodnej oraz Laboratorium Technik Pomiarowych i Sterowania Transportem Wody i Ścieków

  Szczegółowy zakres obowiązków:

  • udział w przygotowywaniu nowych stanowisk laboratoryjnych;
  • zajmowanie się zamawianiem, zakupem i uzgadnianiem warunków technicznych zamawianego sprzętu;
  • modernizacja stanowisk laboratoryjnych pod względem osprzętu i oprogramowania;
  • dostosowanie programów komputerowych do automatycznej rejestracji wyników, aktualizacja oprogramowania;
  • pilotowanie procesu serwisowania i napraw urządzeń;
  • przygotowanie i obsługa urządzeń i sprzętu pomiarowego (przestrzeganie terminów przeglądów technicznych urządzeń, aktualizowanie świadectw kalibracji i legalizacji urządzeń);
  • nadzorowanie pracy stanowisk laboratoryjnych;
  • wykonywanie samodzielnie analiz na stanowiskach laboratoryjnych;
  • udział w organizacji badań naukowych i uczestnictwo w badaniach naukowych;
  • prace pomocnicze związane z organizacją wykładów i ćwiczeń.
 1. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji (niezbędne):
  • wykształcenie techniczne,
  • znajomość podstaw automatyki, elektrotechniki, informatyki,
  • predyspozycje manualne do obsługi stanowisk laboratoryjnych,
  • umiejętność naprawy drobnego sprzętu elektronicznego,
  • praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office itp.).
 1. Wymagania stawiane kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji (dodatkowe):
  • umiejętność pracy w zespole
  • mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego,
  • odpowiedzialność, sumienność, kreatywność.
 1. Wykaz wymaganych dokumentów (na etapie zgłoszenia − w formie elektronicznej):
  • podanie o pracę skierowane do JM Rektora PRz
  • CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, szkolenia, kursy, egzaminy, certyfikaty (oryginały do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.
   1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).
 1. Dodatkowe informacje:
  • w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu
  • zatrudnienie poprzedzone będzie rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Do 15 października 2021 r. do godz. 14:00 – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Sposób składania ofert:

  Oferty zatytułowane „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta technicznego” należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: kie@prz.edu.pl

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
  22 października 2021 r.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Data wytworzenia informacji: 2021-09-15
Data publikacji: 2021-09-15 14:57:28
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 699
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 15-09-2021 14:57:28
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję