Nabór na wolne stanowisko pracy w Kwesturze Politechniki Rzeszowskiej – Dziale Finansów i Kosztów - do 18.09.2020.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Kwesturze Politechniki Rzeszowskiej – Dziale Finansów i Kosztów

Wymagania niezbędne / formalne:

 1. obywatelstwo polskie, lub jest obywatelem Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 4. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw cywilnych i publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Politechnikę Rzeszowską danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,s.1).
 7. wykształcenie: wyższe, studia II stopnia, kierunek: Finanse i rachunkowość
 8. doświadczenie zawodowe:
  mile widziane
 1. konieczna znajomość przepisów z zakresu:
 • rachunkowości,
 • prawa podatkowego, w szczególności przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
 • finansów publicznych.
 1. biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office: Excel, Word oraz Open Office,
 2. Mile widziani absolwenci PRz.

  B) Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 3. odporność na sytuacje stresowe
 4. umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia aktywnej i efektywnej współpracy

  C) Cechy charakteru pożądane od kandydata:
 1. punktualność i zdyscyplinowanie
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy
 3. umiejętność pracy pod presją czasu
 4. komunikatywność i obowiązkowość
 5. skrupulatność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie
 6. asertywność i operatywność

  D) Szczegółowy zakres obowiązków, m.in.:
 1. dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont;
 2. sporządzanie przelewów na podstawie otrzymanych faktur, rachunków, dokumentów wewnętrznych i list wypłat;
 3. księgowanie zadekretowanych dokumentów w systemie finansowo – księgowym
 4. wstępna weryfikacja i uzgodnienie kont przed wykonaniem obowiązujących sprawozdań;
 5. prowadzenie rozliczeń księgowych powierzonych do prowadzenia projektów;
 6. porządkowanie i utrzymywanie w czystości własnego stanowiska pracy, przed każdorazowym zakończeniem pracy w danym dniu;
 7. wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego zakresu obowiązków, zleconych przez przełożonych.

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy kandydata
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje.

Dokumenty można składać do 18 września 2020 r. w pok. 315 lub 316 bud. V Politechniki Rzeszowskiej.

W celu przeprowadzenia naboru i wyłonienia kandydatów, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne o wyborze kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Data wytworzenia informacji: 2020-09-11
Data publikacji: 2020-09-11 14:38:14
Data modyfikacji: 2020-09-11 14:39:17
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Rektor PRz
Piotr Koszelnik
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 978
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję