WYNIK - Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy Nieliniowej - do 4.09.2019

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy Nieliniowej - do 4.09.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informacja o wyniku konkursu


INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ┼üukasiewicza – Wydzia┼é Matematyki i Fizyki Stosowanej

MIASTO: Rzesz├│w

STANOWISKO: asystent w Katedrze Analizy Nieliniowej

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki ┼Ťcis┼ée i przyrodnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

DATA ROZPOCZ─śCIA: 18 czerwca 2019 r.

TERMIN SK┼üADANIA OFERT: 4 wrze┼Ťnia 2019 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 pa┼║dziernika 2019 r.

RODZAJ UMOWY: na czas okre┼Ťlony

WYMIAR ETATU: pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-matematyki-i-fizyki-stosowanej
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Tematyka zainteresowa┼ä kandydata powinna by─ç zwi─ůzana z analiz─ů matematyczn─ů.

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • mie─ç uko┼äczone studia wy┼╝sze (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) na kierunku matematyka,
 • spe┼énia─ç wymagania okre┼Ťlone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z p├│┼║n. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. (t. j. z dnia 12 lipca 2017 r. z p├│┼║n. zm.),
 • posiada─ç opiekuna naukowego,
 • mie─ç udokumentowan─ů aktywno┼Ť─ç naukow─ů w zakresie analizy matematycznej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplom├│w uko┼äczenia lub dokument├│w potwierdzaj─ůcych uko┼äczenie studi├│w wy┼╝szych (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich),
 • opinia opiekuna naukowego potwierdzaj─ůca predyspozycje kandydata do prowadzenia bada┼ä naukowych w zakresie analizy matematycznej,
 • dokumenty potwierdzaj─ůce aktywno┼Ť─ç naukow─ů kandydata w zakresie analizy matematycznej,
 • o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e Politechnika Rzeszowska b─Ödzie podstawowym miejscem pracy
  w przypadku wygrania konkursu,
 • o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporz─ůdzeniem, informujemy i┼╝:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ┼üukasiewicza z siedzib─ů przy al. Powsta┼äc├│w Warszawy 12, 35-959 Rzesz├│w, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikaj─ůce z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) b─Öd─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporz─ůdzenia, a pozosta┼ée podane przez Pani─ů/Pana dane b─Öd─ů przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporz─ůdzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpnianie podmiotom zewn─Ötrznym z wyj─ůtkiem przypadk├│w przewidzianych przepisami prawa, ani te┼╝ nie b─Öd─ů przekazane odbiorcy w pa┼ästwie trzecim lub organizacji mi─Ödzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b─Öd─ů przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o prac─Ö, dokumenty papierowe zostan─ů odes┼éane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne za┼Ť zostan─ů usuni─Öte w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofni─Öciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy rozporz─ůdzenia.
 10. Pani/Pana dane nie b─Öd─ů poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

 

Dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do dnia 4 wrze┼Ťnia 2019 r., w Dziekanacie Wydzia┼éu Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, al. Powsta┼äc├│w Warszawy 8, 35-959 Rzesz├│w.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostan─ů poinformowani pisemnie o rozstrzygni─Öciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstaw─Ö do wszcz─Öcia post─Öpowania zmierzaj─ůcego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem okre┼Ťlonym w Statucie PRz. Ostateczn─ů decyzj─Ö o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporz─ůdzenia: przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporz─ůdzenia: osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w.

Data wytworzenia informacji: 2019-06-18
Data publikacji: 2019-06-18 08:24:42
Data modyfikacji: 2019-09-11 12:28:08
Wytworzy┼é/odpowiada za tre┼Ť─ç informacji: WYDZIA┼ü MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
Iwona Włoch
Opublikowane przez: Alan Głód
Statystyki: 549
Historia wersji

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona g┼éówna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy u┼╝ywaj─ů informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystaj─ůc z serwisu wyra┼╝asz zgod─Ö na u┼╝ywanie plik├│w cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl─ůdarki, kt├│re mo┼╝esz zmieni─ç w dowolnej chwili. Wi─Öcej informacji odno┼Ťnie plik├│w cookies.

Akceptuj─Ö