WYNIK - Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego PRz w Katedrze Odlewnictwa i Spawalnictwa - do 27.12.2018.

Wersja archiwalna z dnia 22-11-2018 10:05:09
Przejd┼║ do aktualnej wersji strony

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ┼üukasiewicza – Wydzia┼é Budowy Maszyn i Lotnictwa

MIASTO: Rzesz├│w

STANOWISKO: Profesor Nadzwyczajny PRz w Katedrze Odlewnictwa i Spawalnictwa

DZIEDZINA NAUKOWA: Nauki Techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: In┼╝ynieria Mechaniczna

DATA ROZPOCZ─śCIA: 22.11.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.12.2018 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.02.2019 r.

RODZAJ UMOWY: Na czas nieokre┼Ťlony

WYMIAR ETATU: Pełny etat

LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-profesora

S┼üOWA KLUCZOWE: metaloznawstwo, spawalnictwo, obr├│bka cieplna, badania nieniszcz─ůce, odlewnictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä szeroko poj─Ötej in┼╝ynierii mechanicznej, in┼╝ynierii spawalnictwa, in┼╝ynierii odlewnictwa i bada┼ä nieniszcz─ůcych

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

 • posiada─ç stopie┼ä naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
 • spe┼énia─ç wymagania okre┼Ťlone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), w zwi─ůzku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö – prawo o szkolnictwie wy┼╝szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz Statutem PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z p├│┼║n. zm. (t. j. z dnia 12 lipca 2017 roku);
 • wykazywa─ç si─Ö wiedz─ů niezb─Ödn─ů do prowadzenia zaj─Ö─ç dydaktycznych oraz bada┼ä naukowych,
 • przestrzega─ç og├│lnie przyj─Ötych norm etycznych,
 • znajomo┼Ť─ç j─Özyka angielskiego, poziom dobry.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplom├│w,
 • o┼Ťwiadczenie kandydata, ┼╝e Politechnika Rzeszowska b─Ödzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporz─ůdzeniem, informujemy i┼╝:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ┼üukasiewicza z siedzib─ů przy al. Powsta┼äc├│w Warszawy 12, 35-959 Rzesz├│w, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikaj─ůce z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) b─Öd─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporz─ůdzenia, a pozosta┼ée podane przez Pani─ů/Pana dane b─Öd─ů przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporz─ůdzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpnianie podmiotom zewn─Ötrznym z wyj─ůtkiem przypadk├│w przewidzianych przepisami prawa, ani te┼╝ nie b─Öd─ů przekazane odbiorcy w pa┼ästwie trzecim lub organizacji mi─Ödzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b─Öd─ů przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o prac─Ö, dokumenty papierowe zostan─ů odes┼éane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne za┼Ť zostan─ů usuni─Öte w spos├│b uniemo┼╝liwiaj─ůcy ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, a tak┼╝e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofni─Öciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz─ůcych narusza przepisy rozporz─ůdzenia.
 10. Pani/Pana dane nie b─Öd─ů poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do dnia 27.12.2018 r., w Dziekanacie Wydzia┼éu Budowy Maszyn i Lotnictwa  Politechniki Rzeszowskiej, al. Powsta┼äc├│w Warszawy 8, 35-959 Rzesz├│w.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostan─ů poinformowani pisemnie o rozstrzygni─Öciu konkursu.
Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstaw─Ö do wszcz─Öcia post─Öpowania zmierzaj─ůcego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem okre┼Ťlonym w Statucie PRz. Ostateczn─ů decyzj─Ö o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporz─ůdzenia: przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy.

[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporz─ůdzenia: osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w.

Data wytworzenia informacji: 2018-11-22
Data publikacji: 2018-11-22 10:05:09
Wytworzy┼é/odpowiada za tre┼Ť─ç informacji: Rektor PRz
Tadeusz Markowski
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 965
Historia wersji

Wersja archiwalna z dnia 22-11-2018 10:05:09
Przejd┼║ do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona g┼éówna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy u┼╝ywaj─ů informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystaj─ůc z serwisu wyra┼╝asz zgod─Ö na u┼╝ywanie plik├│w cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl─ůdarki, kt├│re mo┼╝esz zmieni─ç w dowolnej chwili. Wi─Öcej informacji odno┼Ťnie plik├│w cookies.

Akceptuj─Ö