29.03.2018

Wersja archiwalna z dnia 03-04-2018 13:20:39
Przejdź do aktualnej wersji strony

Uchwały-29.03.2018

Uchwały-29.03.2018

Pliki do pobrania

 • Uchwała nr 17/2018 (207.60 KB, pdf)

  w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń ze źródeł pozabudżetowych.

 • Uchwała nr 18/2018 (218.24 KB, pdf)

  w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

 • Uchwała nr 19/2018 (221.34 KB, pdf)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Rzeszowskiej za 2017 rok.

 • Uchwała nr 20/2018 (625.01 KB, pdf)

  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2018/2019.

 • Uchwała nr 21/2018 (225.90 KB, pdf)

  w sprawie określenia liczby miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.

 • Uchwała nr 22/2018 (205.38 KB, pdf)

  w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biogospodarka, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydział Chemiczny.

 • Uchwała nr 23/2018 (203.45 KB, pdf)

  w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku sport na Wydziale Zarządzania oraz wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w przedmiocie nadania uprawnienia Wydziałowi Zarządzania do prowadzenia studiów na tym kierunku.

 • Uchwała nr 24/2018 (539.43 KB, pdf)

  w sprawie zmiany uchwały nr 70/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 • Uchwała nr 25/2018 (287.76 KB, pdf)

  w sprawie zmiany uchwały nr 63/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy w tym plany kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad ich tworzenia i znoszenia.

 • Uchwała nr 26/2018 (288.01 KB, pdf)

  w sprawie zmiany uchwały nr 64/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia studiów podyplomowych oraz zasad ich tworzenia i znoszenia

 • Uchwała nr 27/2018 (523.82 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na lata 2016-2022 inwestycji pn. „Studencki Kompleks Sportowy Politechniki Rzeszowskiej”.

 • Uchwała nr 28/2018 (417.07 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na lata 2018-2020 inwestycji pn. „Uczelniane Archiwum Politechniki Rzeszowskiej”.

 • Uchwała nr 29/2018 (559.79 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia do planu rzeczowo – finansowego Politechniki Rzeszowskiej na lata 2015-2019 aktualnej treści uchwały dotyczącej wykupu gruntów dla inwestycji pn.: „Międzyuczelniane Wielofunkcyjne Centrum Sportów Zimowych I Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej - Paszowej”.

 • Uchwała nr 30/2018 (427.18 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia poprawki do planu rzeczowo-finansowego inwestycji Politechniki Rzeszowskiej na lata 2018 – 2021 w zakresie zmiany nazwy, terminu realizacji oraz planowanej wartości całkowitej inwestycji pn: „Przebudowa Domu Studenckiego Akapit Politechniki Rzeszowskiej Poprawa Standardu Kwater Studenckich i Likwidacja Zagrożeń Epidemiologiczno-Sanitarnych”.

 • Uchwała nr 31/2018 (426.54 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia poprawki do planu rzeczowo-finansowego inwestycji Politechniki Rzeszowskiej na lata 2017 – 2020 w zakresie zmiany nazwy i terminu realizacji oraz planowanej wartości całkowitej nw. zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Domu Studenckiego Pingwin Politechniki Rzeszowskiej Poprawa Standardu Kwater Studenckich i Likwidacja Zagrożeń Epidemiologiczno-Sanitarnych”.

 • Uchwała nr 32/2018 (419.69 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia poprawki do planu rzeczowo-finansowego inwestycji Politechniki Rzeszowskiej na lata 2012 – 2021 w zakresie zmiany terminu realizacji nw. zadania inwestycyjnego oraz planowanej wartości całkowitej:„ Ekologiczny i Energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej”

 • Uchwała nr 33/2018 (485.12 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia poprawki do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Rzeszowskiej na lata 2014-2020 w zakresie zmiany terminu realizacji oraz planowanej wartości całkowitej inwestycji pn: „Uczelniane Centrum Przetwarzania Danych Politechniki Rzeszowskiej ‘’.

 • Uchwała nr 34/2018 (568.70 KB, pdf)

  w sprawie przyjęcia poprawki do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Rzeszowskiej na lata 2013-2021 w zakresie zmiany terminu realizacji oraz planowanej wartości całkowitej inwestycji pn: „Likwidacja Zagrożeń Pożarowych – Budowa Magazynu Odczynników Chemicznych wraz z Rozbudową i Modernizacją Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej”.

 • Uchwała nr 35/2018 (319.54 KB, pdf)

  w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza prof. dr. hab. inż. Henrykowi Galinie.

Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data publikacji: 2018-04-03 12:57:53
Data modyfikacji: 2018-04-03 13:20:39
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Sekretariat Rektora
Agnieszka Wysocka-Panek
Opublikowane przez: Agnieszka Wysocka-Panek
Statystyki: 14634
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 03-04-2018 13:20:39
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję