Regulamin świadczeń dla studentów

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia - zmiana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego
Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach członka rodziny (DOC)
Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach członka rodziny (PDF)

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 - Wezwanie do uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium/zapomogi
 • Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - nowy wniosek
 • Załącznik nr 3 - Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studenta/doktoranta
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o źródłach utrzymania rodziny
 • Załącznik nr 5 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studenta/doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
 • Załącznik nr 7 - Wzór zgłoszenia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 8 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - nowy wniosek
 • Załącznik nr 9 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 10 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik nr 11 - Wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 • Załącznik nr 12 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora - nowy wniosek
 • Załącznik nr 13 - Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora
 • Załącznik nr 13a - Wzór zaświadczenia o osiągnięciach sportowych
 • Załącznik nr 14 - Wzór oświadczenia studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia ubiegającego się o przyznanie stypendium rektora o średniej arytmetycznej ocen końcowych uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia
 • Załącznik nr 15 - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora - wniosek kontynuacja
 • Załącznik nr 15a - Ocena opiekuna naukowego/promotora dotycząca postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktoranta/doktorantki
 • Załącznik nr 15b - Ocena dotyczą zaangażowania doktoranta/doktorantki w prowadzenie zajęć dydaktycznych, w realizację badań naukowych prowadzonych przez wydział
 • Załącznik nr 15c - Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów
 • Załącznik nr 16 - Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim osobie przyjętej na pierwszy rok studiów
 • Załącznik nr 17 - Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim
 • Załącznik nr 18 - Wzór wniosku o przyznanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej w domu studenckim
 • Załącznik nr 19 - Wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego/pokoju dla matki lub ojca z dzieckiem w domu studenckim
 • Załącznik nr 20 - Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 21 - Wzór oświadczenia studenta/doktoranta o dochodach studenta/doktoranta i członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 22 - Wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 23 - Wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta obywatela Ukrainy uprawnionego do ubiegania się o stypendium socjalne w Politechnice Rzeszowskiej
 • Upoważnienie w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń dla studentów
 • Oświadczenie studenta
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej
 • Wykaz dokumentów do stypendium socjalnego
 • Oświadczenie w sprawie wyroków, orzeczeń zasądzających alimenty
 • Wykaz dochodów nieopodatkowanych
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data publikacji: 2018-09-24 13:38:38
Data modyfikacji: 2024-04-23 14:24:56
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Sekcja Informatyzacji Toku Studiów
Piotr Basiak
Opublikowane przez: Piotr Basiak
Statystyki: 72624
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję