Regulamin świadczeń dla studentów

Pliki do pobrania

 • file Zarządzenie Nr 36/2019 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 17 lipca 2019 r.

  w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

 • file Zarządzenie Nr 50/2019 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 16 października 2019 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

 • file Zarządzenie Nr 63/2019 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 listopada 2019 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

 • file Załącznik nr 1

  Wezwanie do uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium/zapomogi

 • file Załącznik nr 2

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - nowy wniosek

 • file Załącznik nr 3

  Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studenta

 • file Załącznik nr 4

  Wzór informacji w sprawie uzasadnienia przyczyn niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta oraz o źródłach utrzymania rodziny

 • file Załącznik nr 5

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - wniosek kontynuacja

 • file Załącznik nr 6

  Wzór oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

 • file Załącznik nr 7

  Wzór zgłoszenia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego

 • file Załącznik nr 8

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - nowy wniosek

 • file Załącznik nr 9

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości - wniosek kontynuacja

 • file Załącznik nr 10

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • file Załącznik nr 11

  Wzór wniosku o przyznanie zapomogi

 • file Załącznik nr 12

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora - nowy wniosek

 • file Załącznik nr 13

  Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora

 • file Załącznik nr 14

  Wzór oświadczenia studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia ubiegającego się o przyznanie stypendium rektora o średniej arytmetycznej ocen końcowych uzyskanej na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia

 • file Załącznik nr 15

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora - wniosek kontynuacja

 • file Załącznik nr 15a

  Ocena opiekuna naukowego/promotora dotycząca postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktoranta/doktorantki

 • file Załącznik nr 15b

  Ocena dotyczą zaangażowania doktoranta/doktorantki w prowadzenie zajęć dydaktycznych, w realizację badań naukowych prowadzonych przez wydział

 • file Załącznik nr 15c

  Wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

 • file Załącznik nr 16

  Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim osobie przyjętej na pierwszy rok studiów

 • file Załącznik nr 17

  Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim

 • file Załącznik nr 18

  Wzór wniosku o przyznanie miejsca dla osoby niepełnosprawnej w domu studenckim

 • file Załącznik nr 19

  Wzór wniosku o przyznanie pokoju małżeńskiego/pokoju dla matki lub ojca z dzieckiem w domu studenckim

 • file Załącznik nr 20

  Wzór wniosku do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • file Załącznik nr 21

  Wzór oświadczenia studenta o dochodach studenta i członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego

 • file Załącznik nr 22

  Wzór oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego

Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data publikacji: 2018-09-24 13:38:38
Data modyfikacji: 2019-11-29 12:50:59
Wytworzył/odpowiada za treść informacji: Sekcja Informatyzacji Toku Studiów
Piotr Basiak
Opublikowane przez: Piotr Basiak
Statystyki: 1993
Historia wersji

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję