Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Politechniki Rzeszowskiej na platformie ePUAP:

 • /PolitechnikaRzeszowska/SkrytkaESP

W celu złożenia do Politechniki Rzeszowskiej pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Wszelkie niezbędne informacje na temat usługi znajdują się na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 500 MB.
 3. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również – bez pośrednictwa Elektronicznej Skrzynki Podawczej – na następujących informatycznych nośnikach danych:
  • płyta CD/DVD;
  • pamięć USB.

  Wyżej wymieniony nośnik należy dostarczyć do Politechniki Rzeszowskiej, pod adres:
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  al. Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów


  Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

  Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Politechnikę Rzeszowską.

 4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Politechniki Rzeszowskiej (kancelaria@prz.edu.pl lub dowolny inny adres w domenie prz.edu.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (§ 9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych).
  Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 100 MB.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism
(załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216))

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation
.docx sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation
.gif grafika rastrowa CompuServe
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation
.svg grafika wektorowa W3C
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated
.txt niesformatowany tekst ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xml sformatowany tekst W3C

 

Data wytworzenia informacji: 2018-03-14
Data publikacji: 2018-03-14 15:09:53
Data modyfikacji: 2018-11-29 10:24:50
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
Anna Szczepek
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 21486
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję