Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podanie w poniższym wniosku o udostępnienie informacji publicznej danych osobowych wnioskodawcy jest dobrowolne, jednakże:

 • w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną – należy podać adres e-mail;
 • w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi za pośrednictwem platformy ePUAP – należy podać adres skrytki ePUAP;
 • w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi pocztą tradycyjną, należy podać dane umożliwiające dostarczenie przesyłki do adresata – tj. imię, nazwisko lub nazwę instytucji/firmy oraz pełny adres (ulicę, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość).
* - pola wymagane

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl lub: Inspektor Ochrony Danych, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej w związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów/usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych, np. w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (załatwienia sprawy wszczętej Pani/Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej), a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do Administratora danych o przeniesienie.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję