Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż.

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie uproszczone (pozaustawowe) na:

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż.,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta


Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla studentów PRz kierowanych na staż.

Data wytworzenia informacji: 2020-03-19
Data publikacji: 2020-03-19 09:25:31
Data modyfikacji: 2020-04-02 09:24:46
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Aneta Jurasz
Opublikowane przez: Aneta Jurasz
Statystyki: 577
Historia wersji
Wersje:

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję