Obrony prac doktorskich – postępowania wszczęte do 30 kwietnia 2019

Wersja archiwalna z dnia 19-06-2019 08:09:43
Przejdź do aktualnej wersji strony

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romualda FEJKIELA
  termin: 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza oporów tarcia podczas przejścia blachy przez próg ciągowy w procesie tłoczenia blach”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny WARZYBOK
  termin: 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 8.30
  temat rozprawy: „Adsorpcja lotnych związków organicznych (LZO) na zeolitach typu Y”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty KIDY
  termin: 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 9.30
  temat rozprawy: „Wspomaganie metod chemicznego usuwania ftalanu di(2-etyloheksylu) z matryc osadów dennych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny ZIEMBOWICZ
  termin: 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wykorzystanie alternatywnych katalizatorów w procesach chemicznego usuwania ftalanu di-n-butylu z roztworów wodnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka MAGNISZEWSKIEGO
  termin: 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo z materiałów polimerowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty NIEDZIAŁEK
  termin: 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Dobór równań konstytutywnych elastomeru stosowanego na narzędzia do tłoczenia”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny BAZAN
  termin: 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Model topografii czynnej powierzchni ściernicy z CBN uwzględniający jej zużycie”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MALINOWSKIEGO
  termin: 3 października 2018 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Modelowanie numeryczne procesu tłoczenia na półgorąco elementu owiewki silnika lotniczego ze stali 17-4PH”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny YAKOVLIEVEJ
  termin: 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analityczno-eksperymentalny dobór paliwa z dodatkami biokomponentów do przepływowego silnika lotniczego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty WÓJCIK
  termin: 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do badania nieustalonych procesów dyfuzyjno-dyspersyjnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza SZARATY
  termin: 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Modelowanie ruchu z dynamicznym uprzywilejowaniem autobusów”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty BORKOWSKIEJ
  termin: 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Ocena efektywności nieosobliwych metod Trefftza w analizie quasi-stacjonarnych pól elektromagnetycznych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida WARCHOŁA
  termin: 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny LEŚ
  termin: 4 lipca 2018 r. (środa) o godz. 9.00
  temat rozprawy: „Poprawa zdolności płynięcia materiałów proszkowych metodą mieszania wysokoenergetycznego z wykorzystaniem technik planowania eksperymentów”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha KUCABA
  termin: 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza nierównomierności obciążenia przekładni zębatej układu napędowego siłowni okrętowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza CIURY
  termin: 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Niskoczęstotliwościowe ograniczenia wykrywalności wybranych detektorów średniej podczerwieni”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida SZPAKA
  termin: 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Metoda analizy przyczynowo-skutkowej i oceny zdarzeń niepożądanych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny CZARNOTY
  termin: 4 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Wspomaganie technologii tlenowego osadu granulowanego materiałami pylistymi”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza FLORCZAKA
  termin: 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11.15
  temat rozprawy: „Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopów magnezu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka NAWROCKIEGO
  termin: 6 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Kształtowanie polikrystalicznej mikrostruktury nadstopu Inconel 713C w cienkościennych elementach części gorącej silników lotniczych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki LENART
  termin: 3 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ struktury geometrycznej powierzchni na właściwości tribologiczne skojarzeń trących w warunkach frettingu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała MIŁKA
  termin: 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12.15
  temat rozprawy: „Wykorzystanie klasycznych rozpuszczalników organicznych oraz surfaktantów do ekstrakcji polifenoli roślinnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła PONETY
  termin: 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Dźwigary mostowe z kompozytów FRP - kształtowanie i badania ich zachowania pod obciążeniem statycznym”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii CHARCZUK
  termin: 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 12.15
  temat rozprawy:„Utlenianie limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowane pięciokleszczowymi kompleksami metali przejściowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza LISA
  termin: 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Stany zaawansowanych deformacji kompozytowych lotniczych struktur cienkościennych w kontekście zastosowań wybranych wariantów usztywnień ”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina PŁODZIENIA
  termin: 9  października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ zarysu i kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny KOCUR
  termin: 25 września 2017 r. o godz. o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Hiperrozgałęzione polimery kwasu 3,5-diaminobenzoesowego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny CZECH-POLAK
  termin: 21 września 2017 r. o godz. o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Bezhalogenowe pianki poliuretanowe odporne na płomień”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny CZERNIECKIEJ-KUBICKIEJ
  termin: 20 września 2017 r. (środa) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Oscylacyjne ciepło właściwe i jego zastosowanie do charakterystyki właściwości termicznych materiałów polimerowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny SEKUŁY
  termin: 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Nowe układy bezmatrycowe do laserowej spektrometrii mas”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra POŁOWNIAKA
  termin: 11 lipca 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Modelowanie i analiza śladu styku w globoidalnej przekładni ślimakowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła TURKA
  termin: 6 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Metodyka projektowania  i wytwarzanie modeli medycznych żuchwy”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Waldemara WITKOWSKIEGO
  termin: 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 13.00
  temat rozprawy: „Wpływ parametrów technologicznych na nośność połączeń przetłaczanych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa ZIELECKIEGO
  termin: 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz nośności zakładkowych połączeń klejowych ze zmodyfikowaną strefą przykrawędziową"
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anastasiy VINAKURAVY
  termin: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Modeling of bone and bioceramic materials for biomechanic analysis of the hip-implant
  considering micropolar alasticity”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mojtaby BIGLARA, MSc.
  termin: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Strain state in neighbourhood of defects in piezo-electric ceramic material”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki PORADKI
  termin: 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wpływ przemian fazowych na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne lutowanych połączeń rurowych w silnikach lotniczych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła GILA
  termin: 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ parametrów geometrycznych generatora strugi syntetycznej na efektywność chłodzenia w aspekcie zastosowań w urządzeniach technicznych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała GDULI
  termin: 9 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Proces symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchni złożonych frezem toroidalnym”
  więcej informacji
Data wytworzenia informacji: 2017-03-21
Data publikacji: 2017-03-21 14:46:05
Data modyfikacji: 2019-06-19 08:09:43
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
Anna Szczepek
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 74781
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 19-06-2019 08:09:43
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję