Obrony prac doktorskich – postępowania wszczęte do 30 kwietnia 2019

Wersja archiwalna z dnia 01-10-2021 12:18:21
Przejdź do aktualnej wersji strony

 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny GAJOS-BALIŃSKIEJ
  termin: 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Metodyka optymalizacji czasowej algorytmu fastICA w elektroencefalografii gęstej matrycy z wykorzystaniem możliwości wielordzeniowych architektur”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza KUBASZKA
  termin: 13 października 2021 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Porowatość i wydajność osadzania – kryteria doboru warunków procesu natryskiwania cieplnego warstwy ceramicznej ZrO2 x n Y2O3 powłokowej bariery cieplnej elementów części gorącej silników lotniczych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława BIELENDY
  termin: 29 września 2021 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ cyklicznych obciążeń cieplnych na nośność połączeń klejowych czopowych walcowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty SZAL
  termin: 16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Beztlenowe utlenianie metanu w ekosystemach słodkowodnych na przykładzie zbiorników zaporowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina GÓRSKIEGO
  termin: 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Współpraca poszycia z płyt warstwowych ze stalową konstrukcją nośną”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny ZIĘBY
  termin: 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Statystyczna analiza niezawodności ściskanych konstrukcji murowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty MIĄSIK
  termin: 12 maja 2021 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Wpływ wybranych właściwości osadów dennych na eutrofizację zbiorników małej retencji”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła KAWECKIEGO
  termin: 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Stany graniczne nośności wielośrubowych styków doczołowych dźwigarów spawanych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja GRADZIKA
  termin: 14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Kształtowanie mikrostruktury i właściwości użytkowych warstw ochronnych WC-Co-Cr-W i WC-Ni-Cr-Co-Ta-Al na podłożu nadstopu Inconel 738LC wytworzonych wiązką promieniowania laserowego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila GANCARCZYKA
  termin: 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Doskonałość struktury krystalicznej monokryształów nadstopu niklu CMSX-4 i jej wpływ na właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki ZIAJI
  termin: 10 marca 2021 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Wykrywanie zmian w węzłach konstrukcji z wykorzystaniem badań nieniszczących”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila DYCHTONIA
  termin: 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Modelowanie procesu nawęglania próżniowego – morfologia mikrostruktury i właściwości warstwy wierzchniej kół zębatych ze stali AISI9310”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła SUŁKOWICZA
  termin: 17 lutego 2021 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Stabilizacja głębokości szlifowania wałków o malej sztywności w procesie jednoprzejściowego szlifowania wzdłużnego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza RZEPKI
  termin: 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Kształtowanie mikrostruktury połączenia dwuwarstwowego obudowy turbosprężarki ze stopów żelaza w warunkach oddziaływania naprężeń cieplno-mechanicznych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Maksymiliana CIEŚLI
  termin: 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Rola materii zawieszonej w toni wodnej w aspekcie akumulacji osadów i dystrybucji związków biogennych w zbiornikach zaporowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja SMOLENIA
  termin: 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Modelowanie i analiza generatora AFPM w systemie małej elektrowni wiatrowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła PĘDRAKA
  termin: 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Wpływ tlenków metali ziem rzadkich RE2O3 na właściwości powłokowej bariery cieplnej wytworzonej z tlenku ZrO2
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty BERNATOWSKIEJ
  termin: 18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Nośność graniczna rozciąganych kształtowników mocowanych jedną ścianką”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra MYŚLIWCA
  termin: 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza efektu uplastycznienia cienkich blach ze stopów aluminium i magnezu w procesie zgrzewania tarciowego z przemieszaniem do zastosowania w konstrukcjach lotniczych i samochodowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny SOBOLEWSKIEJ
  termin: 6 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Sorpcja chromu(VI) na modyfikowanych materiałach zeolitowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny MAJ-ZAJEZIERSKIEJ
  termin: 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Ocena wpływu makrofitów jako naturalnej bariery ochronnej przed zanieczyszczeniami osadów dennych metalami ciężkimi ”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha OBROCKIEGO
  termin: 28 października 2020 r. (środa) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Prognozowanie trwałości łopatek sprężarki silników lotniczych z zastosowaniem próby zmęczeniowej i numerycznej analizy obrazów ich uszkodzeń”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka FALA
  termin: 21 października 2020 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wpływ nanocząstek węgla, krzemianów i bentonitów na właściwości elektryczne kompozytów polimerowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza NOWAKA
  termin: 20 października 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Sterowanie bezzałogowym statkiem powietrznym w fazie lądowania”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza CIEPLAKA
  termin: 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 12.30
  temat rozprawy: „Analiza geometryczna i wytrzymałościowa walcowych kół zębatych z kompozytów polimerowych wytwarzanych wybranymi metodami Rapid Manufacturing”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny WOŹNIAK
  termin: 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Doskonalenie sterowania rozproszonymi systemami wytwarzania przyrostowego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama KALINY
  termin: 5 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
  temat rozprawy: „Charakterystyka elastohydrodynamicznego filmu olejowego w zazębieniu kół przekładni falowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty ŻYŁKI
  termin: 30 września 2020 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Synchronizacja ruchu dwóch siłowników pneumatycznych w urządzeniach rehabilitacyjnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira WOSIA
  termin: 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ teksturowania metodą obróbki strumieniowo-ściernej na właściwości tribologiczne par trących”
  więcej informacji
 • NOWY TERMIN Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza STARCA
  termin: 16 września 2020 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Modelowanie innowacyjnych systemów odwodnieniowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała BURKA
  termin: 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza wpływu parametrów zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na właściwości połączenia zakładkowego blach ze stopu Al 7075-T6 ”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mariusza STARCA
  termin: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Modelowanie innowacyjnych systemów odwodnieniowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała MUSIAŁA
  termin: 3 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Analiza efektywności energetycznej przezroczystych przegród budowlanych modyfikowanych materiałami zmiennofazowymi”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza RAJCHELA
  termin: 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00
  temat rozprawy: „Projektowanie i badania hybrydowego dźwigara mostowego z kompozytów FRP i betonu lekkiego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa MARCA
  termin: 6 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wpływ geometrii dysz stosowanych w strumieniowych systemach chłodzenia na wymianę ciepła”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra SZCZERBY
  termin: 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wykorzystanie sygnałów wizyjnych do sterowania samolotem podczas wyprowadzania z korkociągu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bogdana KUPCA
  termin: 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni na zużycie ścierne żeliwa szarego Dual Phase”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza PAŚKO
  termin: 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Zastosowanie metod analizy i eksploracji danych do zapewnienia jakości opakowań szklanych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza BEDNARZA
  termin: 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz trwałości zmęczeniowej łopatek z uszkodzeniami w zakresie drgań rezonansowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny KORDANY
  termin: 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Wspomaganie podejmowania decyzji w gospodarce wodami opadowymi”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Andżeliki DOMOŃ
  termin: 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ procesu biofiltracji z zastosowaniem biologicznie aktywnych filtrów węglowych na stabilność wody wodociągowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Romualda FEJKIELA
  termin: 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza oporów tarcia podczas przejścia blachy przez próg ciągowy w procesie tłoczenia blach”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny WARZYBOK
  termin: 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 8.30
  temat rozprawy: „Adsorpcja lotnych związków organicznych (LZO) na zeolitach typu Y”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty KIDY
  termin: 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 9.30
  temat rozprawy: „Wspomaganie metod chemicznego usuwania ftalanu di(2-etyloheksylu) z matryc osadów dennych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sabiny ZIEMBOWICZ
  termin: 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wykorzystanie alternatywnych katalizatorów w procesach chemicznego usuwania ftalanu di-n-butylu z roztworów wodnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka MAGNISZEWSKIEGO
  termin: 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza wytrzymałości na skręcanie elementów maszyn wytwarzanych przyrostowo z materiałów polimerowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Bernadetty NIEDZIAŁEK
  termin: 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Dobór równań konstytutywnych elastomeru stosowanego na narzędzia do tłoczenia”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny BAZAN
  termin: 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Model topografii czynnej powierzchni ściernicy z CBN uwzględniający jej zużycie”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza MALINOWSKIEGO
  termin: 3 października 2018 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Modelowanie numeryczne procesu tłoczenia na półgorąco elementu owiewki silnika lotniczego ze stali 17-4PH”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny YAKOVLIEVEJ
  termin: 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analityczno-eksperymentalny dobór paliwa z dodatkami biokomponentów do przepływowego silnika lotniczego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty WÓJCIK
  termin: 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do badania nieustalonych procesów dyfuzyjno-dyspersyjnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza SZARATY
  termin: 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Modelowanie ruchu z dynamicznym uprzywilejowaniem autobusów”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty BORKOWSKIEJ
  termin: 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Ocena efektywności nieosobliwych metod Trefftza w analizie quasi-stacjonarnych pól elektromagnetycznych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida WARCHOŁA
  termin: 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Rozpoznawanie statycznych układów dłoni na podstawie chmur punktów otrzymywanych z kamer 3D”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny LEŚ
  termin: 4 lipca 2018 r. (środa) o godz. 9.00
  temat rozprawy: „Poprawa zdolności płynięcia materiałów proszkowych metodą mieszania wysokoenergetycznego z wykorzystaniem technik planowania eksperymentów”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha KUCABA
  termin: 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Analiza nierównomierności obciążenia przekładni zębatej układu napędowego siłowni okrętowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza CIURY
  termin: 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Niskoczęstotliwościowe ograniczenia wykrywalności wybranych detektorów średniej podczerwieni”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dawida SZPAKA
  termin: 10 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Metoda analizy przyczynowo-skutkowej i oceny zdarzeń niepożądanych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny CZARNOTY
  termin: 4 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Wspomaganie technologii tlenowego osadu granulowanego materiałami pylistymi”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza FLORCZAKA
  termin: 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 11.15
  temat rozprawy: „Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopów magnezu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka NAWROCKIEGO
  termin: 6 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Kształtowanie polikrystalicznej mikrostruktury nadstopu Inconel 713C w cienkościennych elementach części gorącej silników lotniczych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki LENART
  termin: 3 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ struktury geometrycznej powierzchni na właściwości tribologiczne skojarzeń trących w warunkach frettingu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała MIŁKA
  termin: 10 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12.15
  temat rozprawy: „Wykorzystanie klasycznych rozpuszczalników organicznych oraz surfaktantów do ekstrakcji polifenoli roślinnych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła PONETY
  termin: 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 10.30
  temat rozprawy: „Dźwigary mostowe z kompozytów FRP - kształtowanie i badania ich zachowania pod obciążeniem statycznym”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii CHARCZUK
  termin: 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 12.15
  temat rozprawy:„Utlenianie limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowane pięciokleszczowymi kompleksami metali przejściowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza LISA
  termin: 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Stany zaawansowanych deformacji kompozytowych lotniczych struktur cienkościennych w kontekście zastosowań wybranych wariantów usztywnień ”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina PŁODZIENIA
  termin: 9  października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ zarysu i kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz sposobu chłodzenia na wysokowydajną obróbkę stopu AlZn5.5MgCu”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny KOCUR
  termin: 25 września 2017 r. o godz. o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Hiperrozgałęzione polimery kwasu 3,5-diaminobenzoesowego”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny CZECH-POLAK
  termin: 21 września 2017 r. o godz. o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Bezhalogenowe pianki poliuretanowe odporne na płomień”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny CZERNIECKIEJ-KUBICKIEJ
  termin: 20 września 2017 r. (środa) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Oscylacyjne ciepło właściwe i jego zastosowanie do charakterystyki właściwości termicznych materiałów polimerowych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny SEKUŁY
  termin: 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Nowe układy bezmatrycowe do laserowej spektrometrii mas”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra POŁOWNIAKA
  termin: 11 lipca 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Modelowanie i analiza śladu styku w globoidalnej przekładni ślimakowej”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła TURKA
  termin: 6 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Metodyka projektowania  i wytwarzanie modeli medycznych żuchwy”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Waldemara WITKOWSKIEGO
  termin: 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 13.00
  temat rozprawy: „Wpływ parametrów technologicznych na nośność połączeń przetłaczanych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa ZIELECKIEGO
  termin: 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz nośności zakładkowych połączeń klejowych ze zmodyfikowaną strefą przykrawędziową"
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Anastasiy VINAKURAVY
  termin: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
  temat rozprawy: „Modeling of bone and bioceramic materials for biomechanic analysis of the hip-implant
  considering micropolar alasticity”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mojtaby BIGLARA, MSc.
  termin: 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Strain state in neighbourhood of defects in piezo-electric ceramic material”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki PORADKI
  termin: 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
  temat rozprawy: „Wpływ przemian fazowych na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne lutowanych połączeń rurowych w silnikach lotniczych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła GILA
  termin: 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Wpływ parametrów geometrycznych generatora strugi syntetycznej na efektywność chłodzenia w aspekcie zastosowań w urządzeniach technicznych”
  więcej informacji
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała GDULI
  termin: 9 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 11.00
  temat rozprawy: „Proces symultanicznego pięcioosiowego frezowania powierzchni złożonych frezem toroidalnym”
  więcej informacji
Data wytworzenia informacji: 2017-03-21
Data publikacji: 2017-03-21 14:46:05
Data modyfikacji: 2021-10-01 12:18:21
Wytworzył/odpowiada za treść informacji (jednostka/pracownik): Centrum Zarządzania Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową
Anna Szczepek
Opublikowane przez: Anna Szczepek
Statystyki: 74755
Historia wersji
Wersje:

Wersja archiwalna z dnia 01-10-2021 12:18:21
Przejdź do aktualnej wersji strony

prz.edu.pl
Strona WWW Politechniki Rzeszowskiej

bip.gov.pl
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję